Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Επικοινωνία

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Λεωφόρος Στροβόλου 286,
2048, Στρόβολος
Λευκωσία, Κύπρος
ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία

P: + 357 22 814846/854

F: + 357 22 321925

E: info.dec@mcw.gov.cy

H: Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 AM μέχρι 5:00 PM